Zeepkistenrace Groesbeek 2022

Zondag 17 juli 2022
Aanvang race start 12:00 uur tot 16:00 uur
Download hier het Reglement Zeepkistenrace GP Groesbeek final.pdf voor meer info.

SPONSOR WORDEN stuur een email naar info@groesbeekisgenieten.nl


Algemeen reglement deelnemers

Artikel 2.1: Opgave deelname

 • Deelnemers dienen zich op te geven via de site van www.zeepkistenracegroesbeek.nl inschrijven via https://inschrijven.nl/form/2022071751267-nl
 • Opgave voor deelname aan de zeepkistenrace kan uitsluitend plaatsvinden via het volledig invullen van het inschrijfformulier en het inschrijfgeld over te maken.
 • Daarbij verklaren het team en de begeleiders dat zij kennis hebben genomen van
 • het reglement en het reglement accepteren en zich er aan zullen houden.
 • Aanmelden op 17 juli van 10.00u tot 11.30 u (m.u.v. de klasse ROC Sterk Techniek)
 • De laatste dag van inschrijven is op 10 juli 2022 tot 00.00 uur
 • Inschrijfgeld is € 10,- per zeepkist voor 2 manches.
 • Deelnemers die zich niet van te voren hebben opgegeven voor de sluitingsdatum, kunnen niet deelnemen aan de zeepkistenrace.
 • Bij het bereiken van totaal 100 deelnemers houdt de organisatie zich het recht voor de inschrijvingen te sluiten. Vol = vol naar inzicht van de organisatie.

Artikel 2.2: Categorie indeling

De zeepkisten race heeft de volgende categorieën

 • Cat 1 Fun klasse. Leeftijd vanaf 12 jaar (geb na 01-01-2010)
 • Cat 2 Race klasse Leeftijd vanaf 12 jaar (geb na 01-01-2010)
 • Cat 3 Sterk Techniek (Inschrijven niet mogelijk) deelnemers zijn reeds vanuit school ingeschreven)

Artikel 2.3: Deelname vanaf 12 jaar.

 • Bij deelnemers ( <18 jaar) moet 1 van de ouders (of voogden) aanwezig zijn, hetzij als begeleider van de bestuurder, hetzij als bijrijder bij de keuring van de zeepkisten.
 • De begeleider dient mede namens de andere bij het team betrokken ouders te verklaren akkoord te gaan met het reglement en de deelname van de betrokken minderjarigen.
 • Het volledig ingevulde formulier waarop de ouders/verzorgers van minderjarige toestemming geven tot deelname is te downloaden op de site van MBC de Zeven Heuvelen en moet ingeleverd worden bij de keuring van de zeepkist op de wedstrijddag.

Artikel 2.4: Aantal deelnemers per zeepkist

 • Cat 1          max 2 personen
 • Cat 2          max 1 persoon
 • Cat 3          max 1 persoon

Artikel 2.5: Start

 • In de startzone mogen alleen aanwezig zijn:
 • De bestuurder
 • Max 1 begeleider m.u.v. begeleiders van minderjarige.
 • Eventuele passagiers
 • Er wordt gestart op een vast startpunt
 • De start wordt door de officials van de organisatie bij het beginpunt geregeld.
 • Er wordt alleen door de officials van de organisatie geduwd.

Artikel 2.6: Hindernissen

Indien er hindernissen in het parcours worden opgenomen, zal dat op de wedstrijddag bekend gemaakt worden.

Artikel 2.7: Prijsuitreiking

In elke categorie zullen 3 bekers ter beschikking worden gesteld

 • 3x in de Fun klasse voor de ludiekste c.q. origineelste zeepkist
 • 3x in de Race klasse voor de snelste race zeepkist
 • 3x in de Sterk Techniek

Naast de beker in de Funklasse en Race klasse worden er ook nog premies ter beschikking gesteld.

 • Funklasse:              1e €      150 2e €   100      3e € 50
 • Race klasse:           1e €      150 2e €     100      3e € 50

Een onafhankelijke jury beoordeeld tijdens de Funklasse op originaliteit, de mooiste en leukste zeepkist.

De prijsuitreiking zal plaats vinden na afloop van de race. Locatie volgt

Artikel 2.8: Waarin het reglement niet voorziet

In alle gevallen waarin het reglement niet voldoet, beslist de organisatie. Hierover valt niet te discuteren.

Artikel 2.9: Protesten

Over de uitslag van de tijdwaarneming en de classificering kan niet worden gereclameerd.

TECHNISCH REGLEMENT ZEEPKISTEN RACE GROESBEEK 17 jul 2022

Categorie 1 en 2

1. De deelnemers dienen er voor te zorgen dat hun zeepkist zo veilig en deugdelijk mogelijk is geconstrueerd.

2. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor deelnemers, omstanders en toeschouwers van dit evenement.

3. De zeepkist mag geen uitstekende, loszittende onderdelen of scherpe delen/hoeken hebben, die bestuurder of toeschouwers kunnen verwonden. Uitstekende voorwerpen, vuur, vuurwerk etc. zijn niet toegestaan.

4. De zeepkist moet over minimaal 3 wielen beschikken, en deze moeten gedurende de race de grond constant raken. Een fiets met zijwieltjes is niet toegestaan evenals een skelter met trappers die middels een ketting met de wielen verbonden zijn.

Wielen moeten een minimale diameter hebben van 15 cm.

5. De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke stuurinrichting die door de bestuurder veilig en stabiel bedienbaar is.

6. De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke en veilige bestuurdersplaats, waarbij de bodem zodanig dicht, dat de bestuurder zijn voeten niet op de grond kan zetten.

7. De zeepkist moet over een deugdelijke rem beschikken die de zeepkist tijdens het afdalen kan afremmen maar deze ook volledig tot stilstand kan brengen.

8. De zeepkist mag niet langer zijn dan 3 meter.

9. De zeepkist mag niet breder zijn dan 1 ½ meter.

10. De zeepkist moet een grondspeling hebben van minimaal 10 cm

11. De zeepkist mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien zoals trappers, verbrandingsmotoren, elektromotoren en/of andere aandrijvingen. Tijdens de race mag er ook niet geduwd worden door de bestuurder, passagier(s) of omstanders. Onder extra aandrijving verstaat de organisatie ook het fysiek extra vaart maken onderweg.

12. Ieder team/ deelnemer is verantwoordelijk voor zijn zeepkist. Achtergelaten zeepkisten worden op kosten van het team/ deelnemer afgevoerd.

13. Voorafgaand aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren door de technische commissie. Deze commissie behoudt zich het recht voor om een in hun ogen onveilige zeepkist uit te sluiten van deelname aan het evenement.

14. Indien de zeepkist goedgekeurd wordt zal er op de zeepkist een nummer geplakt worden.

 • Cat 1 Rode plaat met witte cijfers
 • Cat 2 Groene plaat met witte cijfers

15. De technische keuring vindt plaats in de Zeepkisten-Pits. De keuring van de remmen wordt uitgevoerd met een remtest.

16. Na goedkeuring mogen er geen aanpassingen meer worden gedaan aan de zeepkist. Afstellen en reparaties na de training en tijdens de wedstrijd wel. Er mag dus worden gesleuteld.

17. Zeepkist moet voorzien zijn van een stevig sleepoog aan de voorkant en achterkant van de zeepkist. Met een diameter van minimaal 5 cm en makkelijk bereikbaar om de zeepkisten na de eerste manche weer omhoog te trekken naar de start voor de 2e manche.

18. De bestuurder is verplicht gebruik te maken van beschermende kledij, waaronder een integraal helm (helm met vast mondstuk, dus geen fietshelm of skateboardhelm), handschoenen en dichte stevige schoenen. Het is ten strengste verboden een korte broek en/of shirt met korte mouwen te dragen. Armen en benen dienen door kleding beschermd te zijn! Aanbevolen knie en ellenboog beschermers.

19. Het is tevens verboden om tijdens de race extra ballast uit de zeepkist te verwijderen wanneer dit gevaar kan opleveren voor omstanders en -of toeschouwers. Ook confetti en dergelijke valt hieronder!